Onlybio.life S. A.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Promocja nowoczesnych i naturalnych kosmetyków marki OnlyBio w celu zwiększenia ich rozpoznawalności na rynkach zagranicznych”

POIR.03.03.03-14-0278/19

Celem projektu jest budowa i wzmocnienie wizerunku za granicą polskiej marki kosmetyków OnlyBio, stworzonych na bazie ekologicznych surowców, produkowanych za pomocą zaawansowanych metod biotechnologicznych, poprzez udział Onlybio.life S. A. jako wystawcy w targach zagranicznych.

Wartość projektu: 405.600,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 202.800,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2020 - 2022Onlybio.life S. A. realizuje projekt:

Opracowanie nowej generacji bezpiecznych kosmetyków naturalnych opartych na ekstraktach z pofermentów;

Lider: Onlybio.life S.A., Konsorcjant: InventionBio S.A.

Opis projektu

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowej generacji bezpiecznych kosmetyków naturalnych opartych na ekstraktach z pofermentów. Projekt jest realizowany przez konsorcjantów: lidera konsorcjum Onlybio.life S.A. oraz InventionBio S.A. Konsorcjanci posiadają wysoki potencjał kadrowy oraz techniczny do realizacji zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych, a także tworzenia nowych formulacji kosmetycznych. Założenia koncepcyjne Przedsięwzięcia odpowiadają na najnowocześniejsze trendy związane z wykorzystaniem pofermentów w kosmetykach. Produkty, których formulacje zostaną opracowane w ramach Projektu zostaną skierowane na dynamicznie rozwijający się rynek kosmetyków naturalnych. W toku zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych konsorcjanci podejmą szereg prac związanych z opracowaniem nowych surowców dedykowanych do kosmetyków bazujących na ekstraktach z pofermentów, a także opracowania prototypów nowej generacji kosmetyków opartych na tych surowcach.

POIR.01.01.01-00-1433/19

Udział finansowy Onlybio.life S.A. w projekcie (netto):

14 639 656,72 PLN

Wartość dofinansowania:

10 280 020,04 PLN

Zakończenie realizacji projektu:

Q2 2023